โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษา, สถาบันสอนภาษา, สถาบันสอนภาษาอังกฤษ, สอนภาษาอังกฤษ
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
   

สอนภาษาเยอรมันโดยโรงเรียนสอนภาษาเยอรมัน แบร์ลิทซ์

นอกจากหลักสูตรที่มีชื่อเสียงอย่าง BerlitzEnglish? เรายังมีหลักสูตรสอนภาษาเยอรมันโดยใช้วิธี การสอนเดียวกัน คือ Berlitz Method ึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้โดยยังคงรักษามาตรฐานของการสอน ที่ดีที่สุดเอาไว้ พร้อมกับการใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพสูง และครูผู้สอนภาษาเยอรมันที่เป็นเจ้าของภาษา แน่นอนว่าคุณจะได้เรียนภาษาเยอรมันกับคนเสปน

จุดเด่นของหลักสูตร สอนภาษาเยอรมัน

• สอนภาษาเยอรมัน การใช้ประโยคได้อย่างถูกต้อง ด้วยไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคจากเจ้าของภาษา
• เพลิดเพลิน สนุกสนานกับชั้นเรียนและการสอนภาษาเยอรมันที่เป็นกันเอง ทำให้การเรียนภาษาใหม่เป็นเรื่องสนุกสนาน
• เรียนรู้ในจังหวะความเร็วในการดำเนินการสอนภาษาเยอรมันที่เหมาะสมกับตัวคุณ รวมถึงการได้มีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูและเพื่อนร่วมชั้น เราไม่ได้สอนแบบในห้องเรียนธรรมดา
• วิธีการ สอนภาษาเยอรมัน ทีมีประสิทธิภาพของ Berlitz Method จะใช้แต่ภาษาที่คุณกำลังเรียนในชั้นเรียน โดยไม่ต้องแปล
• ใช้หนังสือภาพ และสื่อการ สอนภาษาเยอรมันอื่นๆประกอบการสอน เพื่อจะมั่นใจได้ว่าคุณสามารถเข้าใจสิ่งที่เราสอนได้อย่างถูกต้อง
• มีซีดีสำหรับฝึกทักษะการฟังของคุณที่บ้าน
• คุณครูสอนภาษาเยอรมันทุกคนเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่แท้จริง
• สามารถออกแบบการ สอนภาษาเยอรมัน รวมถึงเนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้

   

ระบบการ สอนภาษาเยอรมัน ที่มีประสิทธิภาพและไม่เหมือน โรงเรียน สอนภาษาเยอรมัน ที่อื่น

ด้วยระบบการเรียนการ สอนภาษาเยอรมัน แบบ โรงเรียน สอนภาษาเยอรมัน แบร์ลิทซ์ พนักงานในองค์กรของท่านจะมีทักษะการใช้ภาษาเยอรมันที่ดีขึ้น และเป็นไปในลักษณะธรรมชาติเช่นเดียวกับการเรียนรู้ภาษาแรกของพวกเขา วิธีการเรียนภาษาเยอรมันที่ผสมผสานวิชาการและความบันเทิง สนุกสนาน เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่า เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เรารับประกันเรียนภาษาเยอรมันได้ว่าสามารถให้ผลลัพธ์ที่ใช้เวลาเพียงครึ่งเดียวของสอนภาษาเยอรมัน แบบดั้งเดิม
ในกระบวนการสอนภาษาเยอรมัน ของเรา ผู้เรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนผ่านระบบมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มทักษะการอ่าน การฟัง การพูด พร้อมทั้งได้เรียนรู้ในชั้นเรียนขนาดเล็กกับอาจารย์เจ้าของภาษา
กำหนดเวลา สอนภาษาเยอรมัน ในหลักสูตรของเราออกแบบให้ยืดหยุ่นตามความต้องการและความจำเป็นของพนักงานในองค์กรของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดสรรเวลาเรียนภาษาเยอรมันและเวลาทำงานได้ง่าย ห้องเรียนมัลติมีเดียแล็ปที่เปิดให้เข้าเรียนได้ทุกวันในแต่ละสัปดาห์ ช่วยให้ผู้เรียนกำหนดเวลาเรียนของตนเองได้ตามสะดวก ในขณะที่ชั้นเรียนขนาดเล็กจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้นานสองสัปดาห์ ช่วยให้ผู้เรียนกำหนดเวลาสอนภาษาเยอรมัน ได้อย่างเหมาะสม

เมื่อเริ่มเข้าเรียนในระบบของ โรงเรียน สอนภาษาเยอรมัน แบร์ลิทซ์ ผู้เรียนจะต้องเข้ารับการประเมินผลระดับความรู้ เพื่อให้ได้เริ่มต้นเรียนในระดับที่เหมาะสม สำหรับองค์กรก็จะได้รับรายงานความคืบหน้าของผลการเรียนของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้สามารถทบทวนแผนการเรียนรายบุคคล และมั่นใจได้ในผลการอบรม พนักงานในองค์กรของท่านจะบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว!

   
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright © 2008-2013 Berlitz International, Inc. Design by Globalgate Consulting Co., Ltd.